Sierpień 5, 2016

SZYMON DĄBROWSKI

pol

Witam

Jestem nauczycielem, wykładowcą i badaczem współczesnej edukacji. Zbieram, opisuję i analizuję wszelkie tendencje jakościowo rozumianej edukacji. Badam alternatywne modele edukacyjne, które promują powolną i pogłębioną naukę, wewnętrzną równowagę i spokój oraz szeroko rozumiany rozwój duchowy. Jestem zwolennikiem poszukiwania i odnajdywania właściwego dla siebie tempa życia.

Doświadczenie

Adiunkt, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2013 – obecnie.
Koordynator i Autor projektu, „Slow Edukacja” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Gdańsk 2016 – obecnie.
Koordynator i Autor projektu badawczego, pt. Slow edukacja, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2016 – obecnie.
Koordynator i Autor projektu badawczego, pt. Agatologia w edukacji, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2014- 2015.
Nauczyciel Dyplomowany, V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2016 – obecnie.
Nauczyciel Dyplomowany, Gdańskie Liceum Autonomiczne, Gdańsk 2016 – obecnie.
Nauczyciel Dyplomowany, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2004 – 2016.
Koordynator i Autor projektu profilaktyczno-społecznego, pt. Wspólna książka – wyraź swoje emocje, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2012-2015.
Koordynator i Autor projektu profilaktyczno-społecznego, pt. Klub Kreatywni.pl, finansowanie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2012-2015.
Koordynator i Autor projektu społecznego, pt. Twórcze myślenie, twórcze działanie, twórcze pisanie, finansowanie ze środków Urzędu Miasta Gdańsk, IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gdańsk 2013-2014.
Nauczyciel akademicki, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012-2013.

Wykształcenie

Uzyskanie stopnia Nauczyciela Dyplomowanego, Gdańsk 2014.
Uzyskanie stopnia Doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki, specjalność pedagogika społeczna, metodologia badań społecznych, pedagogika kultury, Uniwersytet Gdański 2013.
Ukończenie studiów doktoranckich w dziedzinie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2008-2012,
Uzyskanie stopnia Nauczyciela Mianowanego, Gdańsk 2008,
Uzyskanie tytułu Magistra Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2006.
Uzyskanie tytułu Magistra Teologii, na Wydziale Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2005.
Uzyskanie tytułu Magistra Filozofii, na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański 2004.

Kontakt

www.szymondabrowski.com

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress